Jakość

Nasz proces produkcyjny monitorowany jest przez Dział Jakości a poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi: FMEA, PPAP, działania korygujące oraz ciągłe audytowanie – stale ulepszany.

Wszelkie komponenty używane do produkcji posiadają odpowiednie  certyfikaty oraz spełniają określone normy.

Kierownictwo Działu Jakości bezustannie czuwa nad efektywnym funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.

Posiadamy CERTYFIKAT  PN-EN ISO 9001:2009

Jesteśmy regularnie audytowani potwierdzając zgodność wymagań dla produkcji wiązek na rynek Stanów Zjednoczonych (znak UL817- Standard for Cord Sets and Power SupplyCord E320892)


 .